Nyttig info

Vi ser som vår største oppgave å informere om hvordan barn og ungdom kan lære om prosjekter og økonomi. Vi vil i tiden fremover utvikle bloggen, og skrive om ulike prosjekter og arrangement rundt omkring i Norge. Engasjerte gutter og jenter setter igang bl.a. innsamlingsaksjoner, inviterer til bakekonkurranser, og selger sine gamle leker i garasjen, og mye mye annet. Hvis du har lyst til å skrive med oss så ta kontakt. Del også gjerne nyttige linker i vårt kontaktskjema.

Arrangementer

Kreakids prosjektledere kan bistå med å sette sammen team for å arrangere ulike tiltak. Mange voksne kvier seg for å ta initiativet. De føler kanskje at de ikke har tid, krefter eller kompetanse til å sette igang og lede prosjektet. Men det er heller ikke nødvendig. Hvis du har en ide og noen tanker om arrangementet kan våre prosjektledere ta forslaget videre og sette sammen et produktivt team bestående av både voksne, barn og ungdom.

Kurs og foredrag

Vi ønsker også å sette opp kurs i prosjektstyring og teamwork for barn, ungdom og foresatte. Vi har samarbeidspartnere som er flinke på økonomi og budsjettering. Dette er meget viktig for at alt skal gå ordentlig for seg ift bank og regnskap. Kurs kan arrangeres som et weekend seminar, eller som et kurs fordelt på flere kveldsøkter.