Kreakids og bærekraftmålene

Kreakids er veldig opptatt av FNs bærekraftmål. Vi er spesielt opptatt av Nr 1: «Å utrydde fattigdom!»  Barn og ungdom i Norge har det stort sett bra (Relativ fattigdom – se artikkel under), og vi har mulighet for utdanning, og lære om økonomi, samfunnsengasjement, bærekraft og mye annet. I tillegg har vi mulighet til å hjelpe barn og ungdom i andre land som ikke har det så godt som oss. Derfor lærer vi om samarbeid, prosjektledelse, økonomiforståelse og bærekraft. Gjennom mange ulike prosjekt får medlemmene opplæring, øvelse og mulighet for mestring gjennom å samarbeide. – Skape resultater. 

 

Se gjerne mer om FNs Bærekraft mål ved å klikke på denne linken: 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

 

Barnefattigdommen

Over 100 000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt og dette tallet økte med 26 % fra 2013 til 2017.  Barnefattigdom overgår nå fattigdommen blant voksne, i både antall og vekst. Nesten 4 av 10 innvandrerbarn lever med vedvarende lav inntekt, et tall som er doblet de siste ti årene. I et land som Norge, hvor den generelle levestandarden er høy, defineres fattigdom som mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare handler om mangel på mat, klær og tak over hodet. Det omhandler også mangel på muligheter for å delta sosialt på lik linje med resten av samfunnet. Barn, som voksne, trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at det verste med å være fattig, er at du ikke kan bli med på det samme som andre kan.

Kilde: Bufdir.no