Har du lyst til å kjøre gocart? Klatre i vegg? klatrepark? – spille bowling? Paintball? – vannsport? -Kom gjerne med forslag …

Har du lyst til å være med til «høyt og lavt» ? 

Da kan du melde din interesse til oss. Vi planlegger en tur med buss i midten av August 2018