Vi lærer å sette igang noe morsomt ! 

Prosjektarbeid

En gruppe finner ut at de vil sette igang noe, – kanskje noen har en ide om et spennende arrangement eller prosjekt… Da kreves det at gruppen er enige om formålet, og at de blir enige om «hvem som skal gjøre hva». Deretter starter de med planleggingen. De viktiste fasene i prosjekt er: 1. Forarbeider. 2. Iverksetting/gjenomføring. 3. Ettarbeidet. Men før man starter et prosjekt kan det være smart å ha gjennomført det praktiske kurset i  Teambuilding. Da kan gruppen lære om konfliktløsing, kreativt samarbeid, og hvordan man finner de riktige personene til de viktige rollene i teamet.

Teambuilding

Kanskje det første og viktigste emnet for å kunne sett igang kreative prosjektgrupper. Men det er forskell på på grupper og team. Når en gruppe blir kjent med hverandre og vet hvordan de gjør hverandre gode – blir de et «team».

Økonomisk kløkt

Barn og ungdom er ikke så opptatt av sedler og kontanter lenger. Men mange barn får ukelønn, og det er bra. Ungdom får ofte mye penger i konfirmasjon. Og da kan de ha godt av å lære om å holde orden på økonomien. Det vil si å vite hvordan de kan lage et budsjett, skrive kassadagbok, ta vare på kvitteringer, og føre et regnskap og balanse.  Når Kreakids setter igang prosjekt eller aktiviteter er det alltid en eller to som har ansvaret for å holde orden på «kassen». Vi lager alltid budsjett, og fører regnskap på riktig måte. Vi lærer de enkleste tingene først ved å f.eks. arrangere et vaffelsalg. Kassen skal telles opp før prosjektet er avsluttet. Men det viktigste er å forstå hvordan inntekten/overskuddet skal forvaltes videre. Da kreves det økonomisk kløkt. Og det kan læres. Lyst til å lære mer om dette? Ta kontakt. 

Kreativitet og idèutvikling

Det flest forbinder med ideutvikliing er «Brainstorming». Det lærer vi også, men vi lærer også mange andre morsomme teknikker for å finne gode løsninger. Problemløsningsprosessen er enkel å forstå, og vi bruker gjerne «7 tenkebriller» som metode. Den går i hovedsak ut på at alle i gruppen ser gjennom de samme brillene når et problem skal utforskes. Når alle f.eks. har på de gule brillene er et ikke lov til å kritisere ideer. Når alle har på de sorte brillene skal alle tenke kritisk og tenke på hva som kan være problemet. osv.