Kreakidsa trenger en medarbeider til kiosk-vogna i Tønsberg omegn

Kreakidsa har lyst til å stå i kiosken og selge sunne vafler, pølser, smoothie og annet godt. Men vi mangler en voksen person som kan ta litt ansvar i vogna. Vi har folk som kan frakte vogna hit og dit, samt kjøre og hente varer og diverse. Men det bør være en person i vogna som har greie på mat og hygiene. Og som kan lære barna og ungdommen litt om kosthold, orden og renhold. Det behøver ikke være en utdannet kokk, men en som liker å lage mat og som liker å være med barn og ungdom. 

Hvis du er interessert, eller vet om noen som kan passe, så ta kontakt på 

Tlf. 90094995. -eller mail til post@kreakids.no

ps. Vi samarbeider gjerne med Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Kreftforeningen eller andre organsisasjoner om driften av vogna. Eventuelt kan hvem som helst leie vogna og donere midler til Kreakids.  (Sjekk artikkel under fra Tønsberg blad lørdag 8 febr. 2020)