168 sider med bilder og historier fra Hortensfestivalen 1975 – 81